Dodavatel nijak neručí za obsah a pravdivost výpovědí či informací předaných dodavateli kupujícím. Jsou-li součástí podkladů dodaných kupujícím dodavateli za účelem pouzití při vytváření zboží autorská díla, ochranné známky nebo jiné předměty práv duševního vlastnictví, zejména různé grafické vyobrazení či motivy, je osobou odpovědnou za získání oprávnění k jejich případnému zpracování, zařazení do zbozí a dalšímu užití výhradně kupující.

Dodavatel je oprávněn bez dalšího odmítnout uzavřít smlouvu o dílo resp. od takové smlouvy odstoupit, pokud jejím předmětem bude objednávka zboží obsahující jakýkoliv motiv diskriminace (pohlavní, rasové, náboženské apod.), porušování lidských práv či právních předpisů, zejména autorských či průmyslových práv apod.